Jagiellonian University Repository

Propter memoriam : dr Halina Nieć (1940-2002)

pcg.skipToMenu

Propter memoriam : dr Halina Nieć (1940-2002)

Show full item record

dc.contributor.author Lankosz, Kazimierz [SAP11015876] pl
dc.date.accessioned 2020-09-29T13:25:51Z
dc.date.available 2020-09-29T13:25:51Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 1730-4504 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246805
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Propter memoriam : dr Halina Nieć (1940-2002) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 189-191 pl
dc.identifier.weblink http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/5cb2a506-bc92-49ab-b55c-ac7be5b3dfff pl
dc.description.volume 1 pl
dc.identifier.doi 10.26106/733X-QN69 pl
dc.title.journal Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-29 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa