Jagiellonian University Repository

Obraz społeczności wiejskiej zakrzepły w nazwach synów i córek : tradycja i zmiana (na przykładzie wsi poddukielskich w Beskidzie Niskim)

pcg.skipToMenu

Obraz społeczności wiejskiej zakrzepły w nazwach synów i córek : tradycja i zmiana (na przykładzie wsi poddukielskich w Beskidzie Niskim)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa