Jagiellonian University Repository

Emocjonalizm Arystotelesa i znaczenie pojęcia "katharsis"

pcg.skipToMenu

Emocjonalizm Arystotelesa i znaczenie pojęcia "katharsis"

Show full item record

dc.contributor.author Sosnowski, Leszek [SAP11013356] pl
dc.date.accessioned 2016-04-26T17:10:22Z
dc.date.available 2016-04-26T17:10:22Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24667
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Emocjonalizm Arystotelesa i znaczenie pojęcia "katharsis" pl
dc.title.alternative Aristotle’s emotionalism and the meaning of the concept of "catharsis" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 139-149 pl
dc.identifier.weblink http://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138944385/abst10.pdf/e397b4eb-3290-4134-90c5-f5debfce1efa pl
dc.abstract.pl Artykuł przestawia zasadniczy problem w interpretacji pojęcia katharsis, który wyraża pytanie: "jaki sens funkcji celowościowej należy przypisać kategorii katharsis?". Do którego elementu "sytuacji tragicznej", tworzonej przez poetę, oratora, aktora i odbiorcę, odnosi się to pojęcie? W historii dominowało ujęcie eksponujące oczywisty element tej sytuacji, czyli odbiorcę. Jednak w dwudziestym wieku pojawiły się nowe propozycje, zgodnie z którymi kategoria katharsis była odnoszona bądź do aktora, bądź do samego tekstu tragedii. Interpretacje te są dobrze znane i nie o nie tu chodzi. Przedmiotem zainteresowania jest propozycja, nazwijmy ją pluralistyczną, w której pojęcie to obejmuje wszystkie elementy sytuacji tragicznej. pl
dc.abstract.en The author suggests that pity, fear, and catharsis are experienced not only by the audience but by the playwright and actors as well. This, of course, inevitably involves him in the old problem of whether the actor him-self must feel the emotions that he is trying to portray. Furthermore, Brunius suggests that the three elements are already in evidence in the original story behind the tragedy. pl
dc.subject.pl Arystoteles pl
dc.subject.pl emocjonalizm pl
dc.subject.pl katharsis pl
dc.subject.pl sytuacja tragiczna pl
dc.subject.pl interpretacja pl
dc.subject.en Aristotle pl
dc.subject.en emotionalism pl
dc.subject.en catharsis pl
dc.subject.en tragedy pl
dc.subject.en interpretation pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa