Jagiellonian University Repository

Emocjonalizm Arystotelesa i znaczenie pojęcia "katharsis"

pcg.skipToMenu

Emocjonalizm Arystotelesa i znaczenie pojęcia "katharsis"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa