Jagiellonian University Repository

Organizacje pozarządowe w sektorze kultury : specyfika zarządzania na przykładzie wybranych fundacji muzycznych

pcg.skipToMenu

Organizacje pozarządowe w sektorze kultury : specyfika zarządzania na przykładzie wybranych fundacji muzycznych

Show full item record

dc.contributor.author Kosińska, Olga [USOS127210] pl
dc.contributor.author Gądek, Małgorzata [USOS215367] pl
dc.contributor.editor Pluszyńska, Anna [SAP14004059] pl
dc.contributor.editor Konior, Agnieszka [SAP14013850] pl
dc.contributor.editor Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.date.accessioned 2020-09-25T14:12:12Z
dc.date.available 2020-09-25T14:12:12Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-01-21361-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246592
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Organizacje pozarządowe w sektorze kultury : specyfika zarządzania na przykładzie wybranych fundacji muzycznych pl
dc.title.alternative Non-governmental organizations in the cultural sector : the specificity of management on the example of selected music foundations pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN pl
dc.description.physical 64-78 pl
dc.identifier.weblink https://wydawnictwo.pwn.pl/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Zarządzanie w kulturze : teoria i praktyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Naukowe PWN pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa