Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Thank Goodness that’s over"

"Thank Goodness that’s over"

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Gołosz, Jerzy [SAP11017024] pl
dc.date.accessioned 2016-04-26T12:25:42Z
dc.date.available 2016-04-26T12:25:42Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0867-5392 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24644
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Thank Goodness that’s over" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 75-97 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Principia/2011/Tom-54-2011/art/1390/ pl
dc.description.volume 54-55 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843887PI.11.005.0269 pl
dc.identifier.eissn 2084-3887 pl
dc.title.journal Principia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-30 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2011 C]: 10


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska