Jagiellonian University Repository

Differences in staining for neutrophil elastase and its controlling inhibitor SLPI reveal heterogeneity among neutrophils in psoriasis

pcg.skipToMenu

Differences in staining for neutrophil elastase and its controlling inhibitor SLPI reveal heterogeneity among neutrophils in psoriasis

Show full item record

dc.contributor.author Skrzeczyńska-Moncznik, Joanna [SAP11017787] pl
dc.contributor.author Zabiegło, Katarzyna [SAP14017363] pl
dc.contributor.author Osiecka, Oktawia [USOS81086] pl
dc.contributor.author Morytko, Agnieszka [USOS112038] pl
dc.contributor.author Brzoza, Piotr [USOS111131] pl
dc.contributor.author Dróżdż, Łukasz pl
dc.contributor.author Kapinska-Mrowiecka, Monika pl
dc.contributor.author Korkmaz, Brice pl
dc.contributor.author Pastuszczak, Maciej [SAP20011915] pl
dc.contributor.author Kosałka-Węgiel, Joanna [SAP20018413] pl
dc.contributor.author Musiał, Jacek [SAP20000227] pl
dc.contributor.author Cichy, Joanna [SAP11013475] pl
dc.date.accessioned 2020-09-24T08:52:09Z
dc.date.available 2020-09-24T08:52:09Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0022-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246418
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Differences in staining for neutrophil elastase and its controlling inhibitor SLPI reveal heterogeneity among neutrophils in psoriasis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1371-1378, e1-e3 pl
dc.description.volume 140 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.jid.2019.12.015 pl
dc.identifier.eissn 1523-1747 pl
dc.title.journal Journal of Investigative Dermatology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Immunologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Alergii i Immunologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Dermatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 100674
.pointsMNiSW [2020 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa