Jagiellonian University Repository

Kościół Na Skałce wśród krakowskich loca sacra w przewodnikach z XVII-XIX wieku

pcg.skipToMenu

Kościół Na Skałce wśród krakowskich loca sacra w przewodnikach z XVII-XIX wieku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa