Jagiellonian University Repository

Percepcja kontekstu rodzinnego w terapii indywidualnej i rodzinnej

pcg.skipToMenu

Percepcja kontekstu rodzinnego w terapii indywidualnej i rodzinnej

Show full item record

dc.contributor.author Pilecki, Maciej [SAP20001406] pl
dc.date.accessioned 2020-09-23T06:32:14Z
dc.date.available 2020-09-23T06:32:14Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246309
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Percepcja kontekstu rodzinnego w terapii indywidualnej i rodzinnej pl
dc.title.alternative Perception of family context in individual and family therapy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-37 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PiPstarszeIxP/art3PileckiPiP2008v4i1.pdf pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl psychodynamiczny pl
dc.subject.pl indywidualna psychoterapia pl
dc.subject.pl terapia rodzin pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en psychodynamic pl
dc.subject.en individual psychotherapy pl
dc.subject.en family therapy pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1895-3166 pl
dc.title.journal Psychiatria i Psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-23 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa