Jagiellonian University Repository

Jakie państwo - demokratyczne, prawne czy socjalne?

pcg.skipToMenu

Jakie państwo - demokratyczne, prawne czy socjalne?

Show full item record

dc.contributor.author Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.date.accessioned 2020-09-18T09:53:41Z
dc.date.available 2020-09-18T09:53:41Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1689-8052 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246101
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Jakie państwo - demokratyczne, prawne czy socjalne? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 339-340 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/6587 pl
dc.description.number 2 pl
dc.title.journal Studia Prawnicze : Rozprawy i Materiały pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-18 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska