Jagiellonian University Repository

Narcyz w sieci społecznej czyli co analiza sieci mówi o funkcjonowaniu osób narcystycznych

pcg.skipToMenu

Narcyz w sieci społecznej czyli co analiza sieci mówi o funkcjonowaniu osób narcystycznych

Show full item record

dc.contributor.author Czarna, Anna [SAP13036880] pl
dc.date.accessioned 2016-04-25T11:25:54Z
dc.date.available 2016-04-25T11:25:54Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-1800 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24609
dc.language pol pl
dc.title Narcyz w sieci społecznej czyli co analiza sieci mówi o funkcjonowaniu osób narcystycznych pl
dc.title.alternative A narcissist in the social network : what does network analysis tell us about functioning of narcissistic individuals? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 129-145 pl
dc.identifier.weblink http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2011_2/Czarna_PS_2_2011.pdf pl
dc.abstract.pl Prezentowane badanie wykorzystuje metody socjometryczne i analizę sieci, aby rozstrzygnąć kwestię społecznego powodzenia osób narcystycznych. W naturalnym otoczeniu, w kilkunastoosobowych grupach rówieśniczych, sprawdzano hipotezy dotyczące związków narcyzmu z pozycją w sieci społecznej, rozumianą jako popularność i akceptacja przez członków grupy, a także hipotezy o narcystycznym przecenianiu tej pozycji i o wzajemnej sympatii narcyzów. Wyniki dostarczają złożonego obrazu pozycji narcyzów w grupach: z jednej strony są oni bardziej popularni, częściej dostrzegani, z drugiej narcyzm koreluje negatywnie z byciem lubianym. Normą w badanych grupach było niedocenianie swojej pozycji, a narcystyczni badani przejawiali większą trafność w jej ocenie (większe docenianie). Analiza sieci ujawniła dodatkowo ich centralną pozycję w grupach, przejawiającą się wyższą liczbą relacji interpersonalnych, zwłaszcza wychodzących od nich ku innym, strategicznym doborem znajomych wśród wpływowych członków grupy oraz większą kontrolą przepływu informacji w sieci społecznej, wynikającym z pośredniczenia pomiędzy członkami grupy. Hipoteza o wzajemnej sympatii narcyzów została potwierdzona. Dyskusja dotyczy kulturowej specyficzności uzyskanych wyników, ich konsekwencji dla rozumienia narcyzmu (zwłaszcza jego utrzymywania się i rozpowszechniania), ograniczeń ich generalizacji oraz propozycji dalszych kierunków badań. pl
dc.abstract.en The study addresses the question of links between narcissism and position in proximate social groups, deÞned as approval, popularity (positive, negative and overall) and centrality. Narcissists exhibit many socially undesirable features and behaviours, therefore the main hypothesis was that narcissistic people will be unpopular and disapproved by those who have known them for a longer time. Additionally, tested were hypotheses that narcissistic people will overestimate their own standing in a group and that they will like each other. The study applied network analysis of sociometric and psychometric data to verify the hypotheses in natural environments of small peer groups of Polish university students (N=124). Results provided a complex picture of narcissists’ standing in groups. The main Þnding was that narcissism correlated with certain social popularity, both overall and positive. It also correlated with the overestimation index, however absolute values of the overestimation indicated that Polish narcissistic people do not overestimate but rather underestimate less their social position compared to the nonnarcissitic ones. The network analysis revealed the central position of narcissists in the groups, as indicated by a higher number of interpersonal relations (Degree), especially those directed from the narcissists outwards (Outdegree), a strategic selection of friends from inßuential group members, and more control over information ßow in the network, resulting from standing between other group members (Betweenness). The hypothesis of reciprocal attraction of narcissistic people was supported. The Þndings point to possible culture-based differences in the expression of narcissistic features. Conclusions are drawn for understanding the perpetuation of narcissism. Limitations of the results and further research directions are discussed. pl
dc.subject.pl narcyzm pl
dc.subject.pl pozycja w grupie pl
dc.subject.pl popularność pl
dc.subject.pl analiza sieci pl
dc.subject.pl atrakcyjność interpersonalna pl
dc.subject.pl motyw autowaloryzacji pl
dc.subject.en narcissism pl
dc.subject.en position in a group pl
dc.subject.en popularity pl
dc.subject.en network analysis pl
dc.subject.en interpersonal attraction pl
dc.subject.en selfenhancemen pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 2 (17) pl
dc.description.points 6 pl
dc.title.journal Psychologia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-24 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)