Jagiellonian University Repository

Kolokwium habilitacyjne dra Zdzisława Zarzyckiego

pcg.skipToMenu

Kolokwium habilitacyjne dra Zdzisława Zarzyckiego

Show full item record

dc.contributor.author Karabowicz, Anna [SAP12018576] pl
dc.date.accessioned 2020-09-18T06:44:25Z
dc.date.available 2020-09-18T06:44:25Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0070-2471 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246058
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kolokwium habilitacyjne dra Zdzisława Zarzyckiego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 555 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16280/16115 pl
dc.description.volume 64 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.14746/cph.2012.64.2.40 pl
dc.title.journal Czasopismo Prawno-Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-18 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Prawa Polskiego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa