Jagiellonian University Repository

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa : strategiczny dokument samorządu w ochronie zabytków

pcg.skipToMenu

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa : strategiczny dokument samorządu w ochronie zabytków

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa