Jagiellonian University Repository

Stanowisko grupy ekspertów dotyczące diagnostyki obrazowej i wskazań do wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki zwężenia tętnicy nerkowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjęte przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

pcg.skipToMenu

Stanowisko grupy ekspertów dotyczące diagnostyki obrazowej i wskazań do wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki zwężenia tętnicy nerkowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjęte przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Show full item record

dc.contributor.author Andziak, Piotr pl
dc.contributor.author Buszman, Paweł pl
dc.contributor.author Cieszanowski, Andrzej pl
dc.contributor.author Czekalski, Stanisław pl
dc.contributor.author Gaciong, Zbigniew pl
dc.contributor.author Gil, Robert pl
dc.contributor.author Głuszek, Jerzy pl
dc.contributor.author Januszewicz, Andrzej pl
dc.contributor.author Januszewicz, Magdalena pl
dc.contributor.author Januszewicz, Włodzimierz pl
dc.contributor.author Juszkat, Robert pl
dc.contributor.author Kabat, Marek pl
dc.contributor.author Kabłak-Ziembicka, Anna [SAP20002416] pl
dc.contributor.author Kądziela, Jacek pl
dc.contributor.author Kleinork, Andrzej pl
dc.contributor.author Lekston, Andrzej pl
dc.contributor.author Lesiak, Maciej pl
dc.contributor.author Michałowska, Ilona pl
dc.contributor.author Posadzy-Małaczyńska, Anna pl
dc.contributor.author Prejbisz, Aleksandra pl
dc.contributor.author Przewłocki, Tadeusz [SAP20001929] pl
dc.contributor.author Rowiński, Olgierd pl
dc.contributor.author Rynkiewicz, Andrzej pl
dc.contributor.author Szczerbo-Trojanowska, Małgorzata pl
dc.contributor.author Tykarski, Andrzej pl
dc.contributor.author Więcek, Andrzej pl
dc.contributor.author Witkowski, Adam pl
dc.date.accessioned 2020-09-16T10:11:47Z
dc.date.available 2020-09-16T10:11:47Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1428-5851 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245939
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Stanowisko grupy ekspertów dotyczące diagnostyki obrazowej i wskazań do wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki zwężenia tętnicy nerkowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjęte przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne pl
dc.title.alternative Expert panel position statement on imaging diagnostics and indications for percutaneous angioplasty for renal artery stenosis in hypertensive patients, adopted by Polish Society of Hypertension and Polish Society of Nephrology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 291-299 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 298-299 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12340 pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 1644-3101 pl
dc.title.journal Nadciśnienie Tętnicze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-16 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa