Jagiellonian University Repository

Między wolnością krytycznej lektury a obroną kanonu : o szkole, nauczycielach i szkolnej polonistyce rozmawiają: prof. dr hab. Inga Iwasiów, prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. dr hab. Piotr Śliwiński, dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ

pcg.skipToMenu

Między wolnością krytycznej lektury a obroną kanonu : o szkole, nauczycielach i szkolnej polonistyce rozmawiają: prof. dr hab. Inga Iwasiów, prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. dr hab. Piotr Śliwiński, dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ

Show full item record

dc.contributor.author Iwasiów, Inga pl
dc.contributor.author Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.contributor.author Śliwiński, Piotr pl
dc.contributor.author Biedrzycki, Krzysztof [SAP11015212] pl
dc.contributor.other Machała, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-09-15T08:47:24Z
dc.date.available 2020-09-15T08:47:24Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245843
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Między wolnością krytycznej lektury a obroną kanonu : o szkole, nauczycielach i szkolnej polonistyce rozmawiają: prof. dr hab. Inga Iwasiów, prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. dr hab. Piotr Śliwiński, dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ pl
dc.title.alternative Between freedom of critical reading and safeguarding the canon : prof. Inga Iwasiów, prof. Anna Janus-Sitarz, prof. Piotr Śliwiński, and prof. Krzysztof Biedrzycki in conversation on the school system, teachers, and teaching Polish in school pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 452-467 pl
dc.description.additional Rozmowę spisała i opracowała Magdalena Machała pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-4/art/16493/ pl
dc.subject.pl szkoła pl
dc.subject.pl nauczyciele pl
dc.subject.pl lektura pl
dc.subject.pl polonistyka pl
dc.subject.en school pl
dc.subject.en teachers pl
dc.subject.en reading pl
dc.subject.en Polish language and literature pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.19.042.11961 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.title.volume Edukacja polonistyczna : zderzenie z cywilizacją pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-14 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Interview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa