Jagiellonian University Repository

Edukacja polonistyczna : zderzenie z cywilizacją - uwagi wstępne

pcg.skipToMenu

Edukacja polonistyczna : zderzenie z cywilizacją - uwagi wstępne

Show full item record

dc.contributor.author Biedrzycki, Krzysztof [SAP11015212] pl
dc.date.accessioned 2020-09-15T08:37:35Z
dc.date.available 2020-09-15T08:37:35Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245838
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Edukacja polonistyczna : zderzenie z cywilizacją - uwagi wstępne pl
dc.title.alternative Education in Polish studies : a clash with civilization - preliminary remarks pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 449-451 pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-4/art/16494/ pl
dc.subject.pl szkoła pl
dc.subject.pl cywilizacja pl
dc.subject.pl język polski pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.en school pl
dc.subject.en civilization pl
dc.subject.en Polish language and literature pl
dc.subject.en education pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.19.041.11960 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.title.volume Edukacja polonistyczna : zderzenie z cywilizacją pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-14 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa