Jagiellonian University Repository

Wskrzeszania ciąg dalszy : Alfred Jesionowski (1902-1945?) : z listów do Nieznajomego (9)

pcg.skipToMenu

Wskrzeszania ciąg dalszy : Alfred Jesionowski (1902-1945?) : z listów do Nieznajomego (9)

Show full item record

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2020-09-14T11:41:51Z
dc.date.available 2020-09-14T11:41:51Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1233-6882 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245779
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wskrzeszania ciąg dalszy : Alfred Jesionowski (1902-1945?) : z listów do Nieznajomego (9) pl
dc.title.alternative Resurrection once more : Alfred Jesionowski (1902-1945?) : from the letters to the Stranger (9) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 161-186 pl
dc.abstract.pl Prezentacja sylwetki i twórczości Alfreda Jesionowskiego (1902-1945?), krytyka literackiego związanego z "Prosto z mostu", badacza stosunków polsko-niemieckich na Śląsku, uczestnika ruchu oporu, z uwzględnieniem jego niepublikowanych utworów z czasów wojny, uzupełniona o informacje z rękopiśmiennych materiałów biograficznych oraz ustaleń zainteresowanych życiem i działalnością pisarską historyków. pl
dc.abstract.en The essay consist in a presentation of the life and works by Alfred Jesionowski (1902-1945?), a literary critic from the weekly magazine "Prosto z mostu", interested in Polish-German political relationship in Silesia, a member of the resistance movement. The essay contains some reflection on some unpublished literary texts from the times of the Second World War and it is also completed by information collected in biographic manuscripts and in historical resources. pl
dc.subject.pl Alfred Jesionowski (1902-1945?) pl
dc.subject.pl "Prosto z mostu" pl
dc.subject.pl sprawa śląska pl
dc.subject.pl ruch oporu pl
dc.subject.pl literatura Dwudziestolecia międzywojennego pl
dc.subject.en Alfred Jesionowski (1902-1945?) pl
dc.subject.en "Prosto z mostu" pl
dc.subject.en the Silesian question pl
dc.subject.en resistance movement pl
dc.subject.en literature of the years 1918-1939 pl
dc.description.number 4 (154) pl
dc.description.publication 1,85 pl
dc.title.journal Arcana pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Płaszczewska, Olga: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)