Jagiellonian University Repository

IV Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Lichenologicznego "Lichenologia u progu nowego tysiąclecia" (Barcelona, Hiszpania, 3-8 września 2000)

pcg.skipToMenu

IV Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Lichenologicznego "Lichenologia u progu nowego tysiąclecia" (Barcelona, Hiszpania, 3-8 września 2000)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa