Jagiellonian University Repository

Znaczenie stanów granicznych w cukrzycy : diagnostyka różnicowa typów choroby

pcg.skipToMenu

Znaczenie stanów granicznych w cukrzycy : diagnostyka różnicowa typów choroby

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Maciej [SAP20001383] pl
dc.date.accessioned 2020-09-11T11:35:26Z
dc.date.available 2020-09-11T11:35:26Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 2451-0971 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245671
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Znaczenie stanów granicznych w cukrzycy : diagnostyka różnicowa typów choroby pl
dc.title.alternative The importance and differential diagnosis of borderline types of diabetes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 199-205 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8736/7443 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2451-2095 pl
dc.title.journal Diabetologia Praktyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-11 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa