Jagiellonian University Repository

Występowanie cech zespołu metabolicznego u otyłych chorych

pcg.skipToMenu

Występowanie cech zespołu metabolicznego u otyłych chorych

Show full item record

dc.contributor.author Cyganek, Katarzyna [SAP20010227] pl
dc.contributor.author Sieradzki, Jacek pl
dc.date.accessioned 2020-09-11T06:24:38Z
dc.date.available 2020-09-11T06:24:38Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 2451-0971 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245614
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Występowanie cech zespołu metabolicznego u otyłych chorych pl
dc.title.alternative The prevalence of the components of metabolic syndrome among obese patients pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-129 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8683/7390 pl
dc.abstract.pl WSTĘP. Aktywność metaboliczna tkanki tłuszczowej prowadzi do wystąpienia cech zespołu metabolicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia. Celem badania była ocena częstości zespołu metabolicznego w populacji chorych otyłych. MATERIAŁ I METODY. Analizowano dane 216 pacjentów Poradni Leczenia Otyłości Kliniki Chorób Metabolicznych. Oceniano takie parametry, jak: masa ciała, wzrost, obwód pasa i bioder, ilość tkanki tłuszczowej, ciśnienie tętnicze oraz lipidogram, stężenia glukozy i insuliny w surowicy na czczo i 2 godziny po obciążeniu 75 g glukozy. Do oceny insulinowrażliwości zastosowano metodę HOMA. Zespół metaboliczny rozpoznano na podstawie kryteriów National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III). WYNIKI. Średni wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index) badanych wynosił 42,3 (± 7,4) kg/m2. Zespół metaboliczny rozpoznano u 131 (60,6%) chorych, w tym na podstawie 3 cech u 70 (32,4%), 4 — u 53 (24,5%) oraz 5 — u 8 (3,7%) chorych. W grupie z zespołem metabolicznym (ZM) zaburzenia gospodarki węglowodanowej stwierdzono u 56 (42,7%) chorych, w grupie bez cech zespołu (BZM) — u 7 (8,24%). Chorzy z zespołem metabolicznym mieli istotnie większą masę ciała [117,3 (± 22,8) vs. 107,1 (± 19,5) kg; p = 0,001], obwód talii [120 (± 6,7) vs. 113,5 (± 14,9) cm; p = 0,001] oraz ilość tkanki tłuszczowej [54,2 (± 15,3) vs. 48,9 (± 14,5) kg; p = 0,006], a także stężenia glukozy na czczo [5,7 (± 1,7) vs. 4,8 (± 0,6) mmol/l; p = 0,00002] i insuliny na czczo [21,4 (± 17,1) vs. 16,9 (± 13,0) mIU/ml; p = 0,06]. Również insulinooporność, oceniana metodą HOMA, była w tej grupie istotnie wyższa [5,7 (± 5,6) vs. 3,7 (± 3,1); p = 0,007]. Wykazano także znamiennie wyższe stężenie cholesterolu całkowitego [5,5 (± 0,9) vs. 5,1 (± 1,0) mmol/l; p = 0,004)], triglicerydów [2,1 (± 0,9) vs. 1,3 (± 0,5) mmol/l; p = 0,00000], niższe stężenie cholesterolu frakcji HDL [1,2 (± 0,5) vs. 1,4 (± 0,5) mmol/l; p = 0,0006] oraz znamiennie wyższe ciśnienie skurczowe [141,9 (± 21,4) vs. 133,2 (± 22,0) mm Hg; p = 0,004]. WNIOSKI. U chorych z otyłością olbrzymią częściej występują zaburzenia metaboliczne, stanowiące czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Stwierdzono, że natężenie elementów zespołu metabolicznego nasila się wraz ze wzrostem masy ciała i obwodu talii. pl
dc.abstract.en INTRODUCTION. Metabolic activity of fat tissue underlines the metabolic syndrome witch is clearly associated with increased risk for coronary heart diseases. The aim of the study was to asses the prevalence of components of metabolic syndrome among obese patients. MATERIAL AND METHODS. We examined 216 patients with obesity. We assessed measurements: weight, height, waist and hip circumference, free fat mass by using bioelectric impedance spectroscopy (BODYSTAT 1500), blood pressure and lipid profile, plasma glucose and insulin level fasting and 2 hours post loaded 75 g of glucose, insulin resistance (IR) was quantified using the homeostasis model assessment (HOMA). Metabolic syndrome was diagnosed using the NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III) criteria. RESULTS. Mean BMI was 42,3 (± 7,4) kg/m2. Metabolic syndrome was present among 131 (60,6%) individuals, and 70 (32,4%) meet 3 features, 53 (24,5%) with 4 and 8 (3,7%) with 5. Glucose abnormalities was higher in participants with metabolic syndrome (MS) among 560 (42,7%) patients vs. 7 (8,2%) without metabolic syndrome (WMS). The group with MS had statistically higher weight [117,3 (± 22,8) vs. 107,1 (± 19,5) kg; p = 0,001], waist circumference [120,7 (± 15,2) vs. 113,5 (± 14,9) cm; p = 0,001] and free fat mass [54,2 (± 15,3) vs. 48,9 (± 14,5) kg; p = 0,006)] also had the highest fasting levels of glucose [5,7 (± 1,7) vs. 4,8 (± 0,6) mmol/l; p = 0,00002], insulin [21,4 (± 17,1) vs. 16,0 (± 13,0) mIU/ml; p = 0,06] and HOMA-IR [5,7 (± 5,6) vs. 3,7 (± 3,1); p = 0,007]. Patients with SM had statistically higher level of total cholesterol [5,5 (± 0,9) vs. 5,1 (± 1,0) mmol/l; p = 0,004], triglycerides [2,1 (± 0,9) vs. 1,3 (± 0,5) mmol/l; p = 0,00000] and lower level of HDL-cholesterol [1,2 (± 0,5) vs. 1,4 (± 0,5) mmol/l; p = 0,001]. Systolic blood pressure was higher in MS group than WMS [141,9 (± 21,4) vs. 133,2 (± 22,0) mm Hg; p = 0,004]. CONCLUSIONS. The prevalence of metabolic abnormalities is very high among patients with morbid obesity. The number of components of metabolic syndrome increase with weight and waist circumference. pl
dc.subject.pl zespół metaboliczny pl
dc.subject.pl otyłość pl
dc.subject.pl insulinooporność pl
dc.subject.pl cukrzyca pl
dc.subject.pl tkanka tłuszczowa pl
dc.subject.pl adipocyty pl
dc.subject.en metabolic syndrome pl
dc.subject.en obesity pl
dc.subject.en insulin resistance pl
dc.subject.en diabetes pl
dc.subject.en fat tissue pl
dc.subject.en adiposities pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2451-2095 pl
dc.title.journal Diabetologia Praktyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-11 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa