Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z II Karpackiej Konferencji Diabetologicznej

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z II Karpackiej Konferencji Diabetologicznej

Show full item record

dc.contributor.author Kozek, Elżbieta [SAP20000892] pl
dc.date.accessioned 2020-09-11T05:17:36Z
dc.date.available 2020-09-11T05:17:36Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 2451-0971 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245609
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sprawozdanie z II Karpackiej Konferencji Diabetologicznej pl
dc.title.alternative Report of the 2nd Carpathian Conference/Congress pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 171-172 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8682/7389 pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2451-2095 pl
dc.title.journal Diabetologia Praktyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-11 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa