Jagiellonian University Repository

Pilgrimaging in the history of Polish tourism

pcg.skipToMenu

Pilgrimaging in the history of Polish tourism

Show full item record

dc.contributor.author Jackowski, Antoni pl
dc.date.accessioned 2020-09-08T09:17:39Z
dc.date.available 2020-09-08T09:17:39Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245397
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pilgrimaging in the history of Polish tourism pl
dc.title.alternative Pielgrzymki w dziejach polskiej turystyki pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 247-260 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 259. Streszcz. w j. pol. pl
dc.identifier.weblink http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676042/2003_111_247-260.pdf/cfd61d89-66c4-4da0-a1e4-41a7b1fcf63f pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004118&notka=QW50b25pIEphY2tvd3NraSAyMDAzIFBpbGdyaW1hZ2luZyBpbiB0aGUgSGlzdG9yeSAgb2YgUG9saXNoIFRvdXJpc20= pl
dc.subject.en pilgrimage pl
dc.subject.en religious tourism pl
dc.subject.en tourism pl
dc.subject.en geography of pilgrimage pl
dc.description.number 111 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.title.volume Issues of tourism and health resort management pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-09-08 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa