Jagiellonian University Repository

The urbanization process and regional differentiation of the distribution of the population of Japan (1898-1995)

pcg.skipToMenu

The urbanization process and regional differentiation of the distribution of the population of Japan (1898-1995)

Show full item record

dc.contributor.author Wójtowicz, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2020-09-08T07:38:55Z
dc.date.available 2020-09-08T07:38:55Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245372
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The urbanization process and regional differentiation of the distribution of the population of Japan (1898-1995) pl
dc.title.alternative Proces urbanizacji a regionalne zróżnicowanie dystrybucji ludności Japonii w latach 1898-1995 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 137-148 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 157. Streszcz. w j. pol. pl
dc.identifier.weblink http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676039/2003_112_137-148.pdf/5aab9fc1-a17a-49bc-81d9-8a947c62bb2d pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00006113&notka=TWlyb3NsfWF3IFdvfWp0b3dpY3ogMjAwMyBUaGUgdXJiYW5pemF0aW9uIHByb2Nlc3MgYW5kIHJlZ2lvbmFsIGRpZmZlcmVudGlhdGlvbiBvZiB0aGUgZGlzdHJpYnV0aW8= pl
dc.subject.en Japan pl
dc.subject.en urbanization process pl
dc.subject.en population migrations pl
dc.subject.en population concentration pl
dc.subject.en concentration index pl
dc.subject.en population distribution pl
dc.description.number 112 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.title.volume Changes of geographical environment and those of the socio-economic phenomena pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-09-08 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa