Jagiellonian University Repository

The spatial consequences of globalisation in the european brewing industry

pcg.skipToMenu

The spatial consequences of globalisation in the european brewing industry

Show full item record

dc.contributor.author Huculak, Maciej [USOS58414] pl
dc.date.accessioned 2020-09-08T05:48:16Z
dc.date.available 2020-09-08T05:48:16Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245355
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The spatial consequences of globalisation in the european brewing industry pl
dc.title.alternative Przestrzenne konsekwencje globalizacji w przemyśle piwowarskim Europy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-35 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 33-34, streszcz. w jęz. pol. pl
dc.identifier.weblink http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676037/2004_114_23-35.pdf/f5a0284c-9a3a-4823-ab0c-50a41649afea pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00006902&notka=TWFjaWVqIEh1Y3VsYWsgMjAwNCBUaGUgU3BhdGlhbCBDb25zZXF1ZW5jZXMgb2YgR2xvYmFsaXNhdGlvbiBpbiB0aGUgRXVyb3BlYW4gQnJld2luZyBJbmR1c3RyeQ== pl
dc.subject.en brewing industry pl
dc.subject.en competition consolidation pl
dc.subject.en globalisation pl
dc.subject.en production concentration pl
dc.subject.en transnational enterprises (TNEs) pl
dc.description.number 114 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.title.volume Effectiveness geographical space quality of life pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-09-08 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa