Jagiellonian University Repository

La situation démographique des Carpates au tournant des XXe et XXIe siecles

pcg.skipToMenu

La situation démographique des Carpates au tournant des XXe et XXIe siecles

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa