Jagiellonian University Repository

Avant-propos

pcg.skipToMenu

Avant-propos

Show full item record

dc.contributor.author Krzemień, Kazimierz [SAP11007371] pl
dc.date.accessioned 2020-09-07T10:25:14Z
dc.date.available 2020-09-07T10:25:14Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245310
dc.language fre pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Avant-propos pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-10 pl
dc.identifier.weblink http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676038/2004_113_9-10.pdf/38f7fc7b-5eb8-4b1b-b93c-60531a3fc323 pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00007201&notka=S2F6aW1pZXJ6IEtyemVtaWVufSAyMDA0IEF2YW50LXByb3Bvcw== pl
dc.description.number 113 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.title.volume Les Transformations du Milieu Montagnard-Carpates, Massif Central et Autres Montagnes d'Europe pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2020-09-07 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa