Jagiellonian University Repository

[Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu otwartego...]

pcg.skipToMenu

[Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu otwartego...]

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2020-09-03T12:00:35Z
dc.date.available 2020-09-03T12:00:35Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1429-4834 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245125
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title [Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu otwartego...] pl
dc.title.alternative Honorable Ladies and Gentlemen pl
dc.title.alternative Dear Ladies and Gentlemen pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15 pl
dc.abstract.pl Tekst jest listem Marka Mariusza Tytko do Redakacji "Naszego Dziennika" w związku z publikacją "Listu otwartego do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Do Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu Do wszystkich ludzi dobrej woli" z dnia 15.04.2008 r., wydrukowanym dnia 16.04.2008 r. w "Naszym Dzienniku". Tekst listu autora dotyczy obrony wartości. pl
dc.abstract.en The text is a letter from Marek Mariusz Tytko to the editorial staff of "Nasz Dziennik" (Our Daily Journal) in connection with the publication of an "Open Letter to the National Broadcasting Council, To the Sejm and Senate Committee on Culture and Media To All People of Good Will", written on April 15, 2008, printed on April 16, 2008 in "Nasz Dziennik". The text of the author's letter concerns the defense of values. pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967- ) pl
dc.subject.pl obrona wartości pl
dc.subject.pl komunikacja społeczna pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Nasz Dziennik pl
dc.subject.pl Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pl
dc.subject.pl Sejm pl
dc.subject.pl Senat pl
dc.subject.pl Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pl
dc.subject.pl Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu pl
dc.subject.pl kultura polska pl
dc.subject.pl Radio Maryja pl
dc.subject.pl Telewizja Trwam pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967- ) pl
dc.subject.en defense of values pl
dc.subject.en social communication pl
dc.subject.en Sejm Committee on Culture and Media pl
dc.subject.en Senate Committee on Culture and Media pl
dc.subject.en Polish culture pl
dc.subject.en Radio Maryja pl
dc.subject.en Radio Mary pl
dc.subject.en Television "Trwam" pl
dc.description.number 95 (3112) pl
dc.identifier.eissn 1689-1449 pl
dc.title.journal Nasz Dziennik pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 144 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa