Jagiellonian University Repository

Inskrypcje w przestrzeni miejskiej : studium pragmalingwistyczne : (na przykładzie napisów krakowskich z lat 2003-2005)

pcg.skipToMenu

Inskrypcje w przestrzeni miejskiej : studium pragmalingwistyczne : (na przykładzie napisów krakowskich z lat 2003-2005)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa