Jagiellonian University Repository

Dlaczego potrzebujemy listy szpitali-mordowni?

pcg.skipToMenu

Dlaczego potrzebujemy listy szpitali-mordowni?

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2020-09-03T08:10:26Z
dc.date.available 2020-09-03T08:10:26Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245079
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dlaczego potrzebujemy listy szpitali-mordowni? pl
dc.title.alternative Why do we need a list of murder hospitals? pl
dc.type OnlinePaper pl
dc.description.additional Tekst powstał w związku z Narodowym Dniem Życia pl
dc.identifier.weblink https://www.fronda.pl/a/dr-tytko-dla-frondapl-o-liscie-szpitali-zabijajacych-dzieci,35901.html pl
dc.abstract.pl Tekst artykułu jest wypowiedzią dla portalu Fronda.pl i dotyczy obrony życia dzieci nienarodzonych w Polsce w kontekście prawnym, medycznym, społecznym i filozoficznym (etycznym). Autor szczególnie uzasadnia konieczność powstania publicznie dostępnej, oficjalnej listy wszystkich szpitali w Polsce, w których dokonuje się aborcji (zabijania) dzieci nienarodzonych. pl
dc.abstract.en The text of the article is a statement for the Fronda.pl website and concerns the defense of the life of unborn children in Poland in a legal, medical, social and philosophical (ethical) context. The author particularly justifies the necessity of creating a publicly available, official list of all hospitals in Poland in which abortions (killing) of unborn children are performed. pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967- ) pl
dc.subject.pl aborcja pl
dc.subject.pl prawo do życia pl
dc.subject.pl obrona życia pl
dc.subject.pl dzieci nienarodzone pl
dc.subject.pl Polacy jako obrońcy życia pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.pl prawo naturalne pl
dc.subject.pl społeczność pl
dc.subject.pl lista szpitali aborcyjnych w Polsce pl
dc.subject.pl informacja publiczna pl
dc.subject.pl lekarze pl
dc.subject.pl sumienie pl
dc.subject.pl klauzula sumienia pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967- ) pl
dc.subject.en abortion pl
dc.subject.en right to life pl
dc.subject.en life defense pl
dc.subject.en unborn children pl
dc.subject.en Poles as life defenders pl
dc.subject.en law pl
dc.subject.en natural law pl
dc.subject.en community pl
dc.subject.en list of abortion hospitals in Poland pl
dc.subject.en public information pl
dc.subject.en doctors pl
dc.subject.en physicians pl
dc.subject.en conscience pl
dc.subject.en conscience clause pl
dc.title.container Fronda.pl pl
dc.date.accession 2020-09-03 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype OtherArticle pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa