Jagiellonian University Repository

Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych

pcg.skipToMenu

Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa