Jagiellonian University Repository

Do czego się przydaje frazeologia gwarowa?

pcg.skipToMenu

Do czego się przydaje frazeologia gwarowa?

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.contributor.editor Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.contributor.editor Mokienko, Valerij M. pl
dc.date.accessioned 2020-09-01T11:47:52Z
dc.date.available 2020-09-01T11:47:52Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8138-234-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244995
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Do czego się przydaje frazeologia gwarowa? pl
dc.title.alternative What is guaranteed phraseology for? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 13-20 pl
dc.identifier.weblink https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/view/62/150/136-1 pl
dc.abstract.pl Celem tego artykułu jest omówienie korzyści, jakie wynikają z zajmowania się frazeologią gwarową. Według autora są to: pogłębianie wiedzy na temat prasłowiańskiej frazeologii, ustalanie motywacji poszczególnych jednostek składających się na frazeologię polszczyzny ogólnej, wgląd w zasób regionalizmów frazematycznych, pomoc w zakresie badań nad dialektologią historyczną. Z dokonań frazeologii gwarowej mogą też czerpać etnografowie i etnolodzy, socjologowie wsi oraz badacze oralności polskiej kultury ludowej. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to show what is guaranteed phraseology for. The author has proved that there are: research into the resources of Slavonic phraseology, motivations of Polish phraseology, indication of sources of phraseological regionalisms, historical dialectology, ethnography and ethnology, rural sociology and studies on the orality of Polish and Slavic folk culture. pl
dc.subject.pl polska frazeologia gwarowa pl
dc.subject.pl słowiańska frazeologia gwarowa pl
dc.subject.pl perspektywy badań frazeologicznych pl
dc.subject.en Polish dialectal phraseology pl
dc.subject.en Slavic dialectal phraseology pl
dc.subject.en perspectives of phraseological research pl
dc.description.series Biblioteka LingVariów; 28 pl
dc.description.series Z prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.12797/9788381382458.01 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-8138-245-8 pl
dc.title.container Słowiańska frazeologia gwarowa II pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-26 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
dc.sourceinfo liczba autorów 26; liczba stron 323; liczba arkuszy wydawniczych 17; pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa