Jagiellonian University Repository

Walory turystyczne wyspy Lesbos (Grecja) i ich wykorzystanie w planowaniu turystyki i rekreacji

pcg.skipToMenu

Walory turystyczne wyspy Lesbos (Grecja) i ich wykorzystanie w planowaniu turystyki i rekreacji

Show full item record

dc.contributor.author Maciejowski, Wojciech [SAP11016177] pl
dc.contributor.author Więcław-Michniewska, Joanna [SAP11015997] pl
dc.contributor.editor Richling, Andrzej pl
dc.contributor.editor Zbucki, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2016-04-22T07:31:00Z
dc.date.available 2016-04-22T07:31:00Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61044-90-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24498
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Walory turystyczne wyspy Lesbos (Grecja) i ich wykorzystanie w planowaniu turystyki i rekreacji pl
dc.title.alternative Touristic values of Lesvos Island and it's utilization in tourism and recreation planning pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II pl
dc.pubinfo Warszawa : Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu pl
dc.description.physical 305-310 pl
dc.abstract.pl Od końca lat 80. XX w. na wyspie Lesbos rozwija się turystyka masowa. Wiąże się z nią rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej. Jednak ruch turystyczny i dochody z turystyki - w porównaniu z Grecją kontynentalną czy innymi wyspami - są mniejsze. Cel pracy stanowi przedstawienie najważniejszych walorów turystycznych wyspy Lesbos, a zarazem polityki władz całego regionu Wysp Egejskich Północnych, które wspomagają dalszy rozwój tej dziedziny gospodarki na wyspie. Na konkretnych przykładach przedstawiono inwestycje propagujące rozwój turystyki, szczególnie te wykonane w oparciu o dotacje z Unii Europejskiej. pl
dc.abstract.en Mass tourism has been developed on Lesbos island since the late 80. of XX century. The development of local tourist infrastructure is connected with this development. However, tourist movement and tourist revenue were smaller on the island than compared to other parts of continental Greece and other Greek islands. The objective of this study is to present the most important tourist values of Lesbos, and also the policy which is run by local government of entire North Aegean Islands region which support further development of this area of economy. The investments to boost the tourism growth were presented on specific examples, especially those which were made in connection with of European Union programmes. pl
dc.subject.pl walory turystyczne pl
dc.subject.pl turystyka pl
dc.subject.pl rekreacja pl
dc.subject.pl Lesbos pl
dc.subject.en tourist values pl
dc.subject.en tourism pl
dc.subject.en Lesbos Island pl
dc.subject.en recreation pl
dc.description.series Problemy Ekologii Krajobrazu, ISSN 1899-3850; t. 34 pl
dc.title.container Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale = Recreation in high potential landscapes pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)