Jagiellonian University Repository

Galaktyka Hegla : "Event[0]" jako gra (post)humanistyczna

pcg.skipToMenu

Galaktyka Hegla : "Event[0]" jako gra (post)humanistyczna

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa