Jagiellonian University Repository

Emergentność jako fundamentalna cecha opisu przyrody, czyli pojawienie się nowych cech jakościowych na następnych etapach złożoności

pcg.skipToMenu

Emergentność jako fundamentalna cecha opisu przyrody, czyli pojawienie się nowych cech jakościowych na następnych etapach złożoności

Show full item record

dc.contributor.author Spałek, Józef [SAP11015561] pl
dc.date.accessioned 2020-08-31T10:31:10Z
dc.date.available 2020-08-31T10:31:10Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1234-4729 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244929
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Emergentność jako fundamentalna cecha opisu przyrody, czyli pojawienie się nowych cech jakościowych na następnych etapach złożoności pl
dc.title.alternative Emergence as a fundamental principle of nature description or appearance of new qualitative features on consecutive stages of complexity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-7 pl
dc.identifier.weblink http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/8a348e45-1fba-41b9-854a-f88432f54589 pl
dc.description.number 130 pl
dc.title.journal Foton pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-11 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa