Jagiellonian University Repository

Emergentność jako fundamentalna cecha opisu przyrody, czyli pojawienie się nowych cech jakościowych na następnych etapach złożoności

pcg.skipToMenu

Emergentność jako fundamentalna cecha opisu przyrody, czyli pojawienie się nowych cech jakościowych na następnych etapach złożoności

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa