Przejdź do menu

Interdyscyplinarne Centrum Etyki

 Celem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET) jest organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w zakresie etyki stosowanej, w szczególności bioetyki.

Jakkolwiek formalnie Centrum jest jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Filozoficznego UJ, to jednak pod względem merytorycznym i personalnym ma charakter międzywydziałowy, a w skład zarządzającego nim naukowego Kolegium wchodzą przedstawiciele kilku różnych wydziałów UJ. Centrum zostało utworzone na mocy zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku. Pomysłodawcą i kierownikiem INCET w latach 2007-2016 był prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz. Od 1 października 2016 r. pracami Centrum kieruje dr Tomasz Żuradzki.

INCET jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego Filozofia w Praktyce (ISSN 2451-3962).

Strona internetowa INCET

Podzbiory w tym zbiorze

Szukaj