Przejdź do menu

Interdyscyplinarne Centrum Etyki

 Celem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET) jest organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w zakresie etyki stosowanej, w szczególności bioetyki.

Centrum, które zostało utworzone na mocy zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku, jest jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Filozoficznego UJ, ale pod względem merytorycznym i personalnym ma charakter międzywydziałowy, a w skład zarządzającego nim naukowego Kolegium wchodzą przedstawiciele kilku wydziałów UJ. Pomysłodawcą i kierownikiem INCET w latach 2007-2016 był prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz. Od 1 października 2016 r. pracami Centrum kieruje dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ.

INCET jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego Filozofia w Praktyce (ISSN 2451-3962).

Poniżej prezentujemy różnego typu materiały (artykuły przeglądowe, kazusy, dyskusje) opracowane w ramach projektów realizowanych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w ostatnich latach.

Wszystkie materiały opublikowane na stronach Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET) oraz w bazie INCET UJ chroni prawo autorskie i wszelkie prawa do materiałów są zastrzeżone. Rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony internetowej lub bazy danych INCET wymaga uzyskania zgody.

Podzbiory w tym zbiorze

Kolekcje w tym zbiorze

Szukaj