Jagiellonian University Repository

Idee mają znaczenie : wpływ czynnika ideacyjno-dyskursywnego na proces polityczny : rekonesans teoretyczny

pcg.skipToMenu

Idee mają znaczenie : wpływ czynnika ideacyjno-dyskursywnego na proces polityczny : rekonesans teoretyczny

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa