Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

WielogłosAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Bilczewski Tomasz
Walas Teresa
Fazan Jarosław
Kozicka Dorota
Kunz Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Bilczewski Tomasz
Walas Teresa
Fazan Jarosław
Kozicka Dorota
Kunz Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Bilczewski Tomasz
Walas Teresa
Fazan Jarosław
Kozicka Dorota
Kunz Tomasz