Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Teksty Drugie

Teksty Drugie

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.editor Bielik-Robson, Agata pl
dc.contributor.editor Bolecki, Włodzimierz pl
dc.contributor.editor Delaperrière, Maria pl
dc.contributor.editor Domańska, Ewa pl
dc.contributor.editor Grochowski, Grzegorz pl
dc.contributor.editor Łapiński, Zdzisław pl
dc.contributor.editor Nasiłowska, Anna pl
dc.contributor.editor Neuger, Leonard pl
dc.contributor.editor Markowski, Michał Paweł [SAP11012989] pl
dc.contributor.editor Maryl, Maciej pl
dc.contributor.editor Shallcross, Bożena pl
dc.contributor.editor Zielińska, Marta pl
dc.contributor.editor Smoleń, Barbara pl
dc.contributor.editor Bojarska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2016-04-21T12:00:32Z
dc.date.available 2016-04-21T12:00:32Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24450
dc.language pol pl
dc.type JournalEditorship pl
dc.description.additional Wybrane artykuły dostępne w: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (http://rcin.org.pl/dlibra) pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=63380&from=pubindex&dirids=10&tab=1&lp=12919 pl
dc.abstract.pl Fachowe czasopismo poświęcone wiedzy o literaturze, skoncentrowane na zagadnieniach teorii i metodologii badań literackich, technikach interpretacyjnych oraz problemach krytyki. Mimo wysoce specjalistycznego profilu Teksty Drugie podtrzymują formułę otwartą: publikują tu naukowcy i pisarze, uczeni o najwyższym autorytecie i debiutanci, poloniści, slawiści, komparatyści oraz reprezentanci innych humanistycznych dyscyplin. Specjalnością pisma są numery tematyczne, dotyczące ważnych, aktualnych zagadnień (m.in. problem podmiotowości, tożsamości, pogranicze estetyki i etyki, pluralizm sztuk, biografizm). Teksty prezentowane są w stałych działach: szkice, roztrząsania i rozbiory (recenzje prac naukowych i podręczników, analizy porównawcze i krytyczne), interpretacje, przechadzki (impresje i inne lekkie formy). Pojawiają się także, w zależności od potrzeb chwili, archiwalia, polemiki, kronika. Redaktorzy pisma zabiegają nie tylko o najwyższy poziom publikowanych materiałów, lecz także o ich aktualność w perspektywie toczących się we współczesnej humanistyce sporów i wybuchających mód literaturoznawczych. pl
dc.description.number 1/2 (133-134)- 6 (138) pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.contributor.institution Instytut Badań Literackich PAN pl
dc.date.accession 2016-04-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Studiów Humanistycznych pl
dc.contributor.serieseditor Nycz, Ryszard [SAP11013257] pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach