Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Język PolskiAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Żmigrodzki, Piotr
Bąba, Stanisław
Karpluk, Maria
Kowalik, Krystyna
Labocha Janina
Maćkiewicz, Jolanta
Malec, Maria
Pisarek, Walery
Tyrpa, Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Żmigrodzki, Piotr
Bąba, Stanisław
Karpluk, Maria
Kowalik, Krystyna
Labocha Janina
Maćkiewicz, Jolanta
Malec, Maria
Pisarek, Walery
Tyrpa, Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Żmigrodzki, Piotr
Bąba, Stanisław
Karpluk, Maria
Kowalik, Krystyna
Labocha Janina
Maćkiewicz, Jolanta
Malec, Maria
Pisarek, Walery
Tyrpa, Anna