Jagiellonian University Repository

Bałkany a Unia Europejska : perspektywy integracyjne państw bałkańskich

pcg.skipToMenu

Bałkany a Unia Europejska : perspektywy integracyjne państw bałkańskich

Show full item record

dc.contributor.author Szeląg, Paulina [USOS66231] pl
dc.contributor.editor Czubik, Paweł [SAP11017487] pl
dc.date.accessioned 2020-08-21T09:05:42Z
dc.date.available 2020-08-21T09:05:42Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-923759-3-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244435
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bałkany a Unia Europejska : perspektywy integracyjne państw bałkańskich pl
dc.title.alternative The Balkans and the European Union : the integration perspectives of the Balkan states pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Multimedialny pl
dc.description.physical 27-36 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Publ. gł. jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Bałkany u progu zjednoczonej Europy" (Kraków, 19-20 kwietnia 2007 r.). pl
dc.identifier.weblink http://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/f0ad279a-b663-48de-b6c8-42f509ee71cb pl
dc.title.container Bałkany u progu zjednoczonej Europy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-08-21 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa