Jagiellonian University Repository

Racjonalność wyborcy według ekonomicznej teorii demokracji Anthony'ego Downsa

pcg.skipToMenu

Racjonalność wyborcy według ekonomicznej teorii demokracji Anthony'ego Downsa

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska