Jagiellonian University Repository

Czy potrafimy praktycznie wykorzystać pomiary stężeń BNP i NT-proBNP u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi?

pcg.skipToMenu

Czy potrafimy praktycznie wykorzystać pomiary stężeń BNP i NT-proBNP u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi?

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa