Jagiellonian University Repository

Chlamydia pneumoniae : przyczynowy patogen czy przypadkowy świadek rozwoju miażdżycy?

pcg.skipToMenu

Chlamydia pneumoniae : przyczynowy patogen czy przypadkowy świadek rozwoju miażdżycy?

Show full item record

dc.contributor.author Tracz, Wiesława pl
dc.date.accessioned 2020-08-20T12:08:22Z
dc.date.available 2020-08-20T12:08:22Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244392
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Chlamydia pneumoniae : przyczynowy patogen czy przypadkowy świadek rozwoju miażdżycy? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 987-988 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 988 pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/9879/pdf pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.number 9 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-08-19 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa