Jagiellonian University Repository

Dual antiplatelet therapy and antithrombotic treatment in patients with acute coronary syndrome : does everyday medical practice reflects current recommendations? : a pilot study

pcg.skipToMenu

Dual antiplatelet therapy and antithrombotic treatment in patients with acute coronary syndrome : does everyday medical practice reflects current recommendations? : a pilot study

Show full item record

dc.contributor.author Pelc-Nowicka, Agnieszka pl
dc.contributor.author Bryniarski, Leszek [SAP20002159] pl
dc.contributor.author Mirek-Bryniarska, Ewa pl
dc.contributor.author Zabojszcz, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-08-20T11:03:26Z
dc.date.available 2020-08-20T11:03:26Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244381
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dual antiplatelet therapy and antithrombotic treatment in patients with acute coronary syndrome : does everyday medical practice reflects current recommendations? : a pilot study pl
dc.title.alternative Podwójna terapia przeciwpłytkowa i leczenie przeciwzakrzepowe : w jakim stopniu zalecenia ekspertów znajdują odzwierciedlenie w codziennej praktyce lekarskiej? : badanie pilotażowe pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1335-1341 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 1339-1340. pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/10169/pdf pl
dc.subject.pl potrójna terapia pl
dc.subject.pl terapia przeciwpłytkowa pl
dc.subject.pl doustne antykoagulanty pl
dc.subject.pl ostre zespoły wieńcowe pl
dc.subject.en triple therapy pl
dc.subject.en antiplatelet therapy pl
dc.subject.en oral anticoagulants pl
dc.subject.en acute coronary syndromes pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.number 12 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-08-20 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa