Jagiellonian University Repository

Działania na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją w największych miastach województwa łódzkiego : próba oceny

pcg.skipToMenu

Działania na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją w największych miastach województwa łódzkiego : próba oceny

Show full item record

dc.contributor.author Golczyńska-Grondas, Agnieszka pl
dc.contributor.editor Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.contributor.editor Nóżka, Marcjanna [SAP11018827] pl
dc.contributor.editor Smagacz-Poziemska, Marta [SAP11019207] pl
dc.date.accessioned 2020-08-19T06:29:25Z
dc.date.available 2020-08-19T06:29:25Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-906614-9-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244266
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Działania na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją w największych miastach województwa łódzkiego : próba oceny pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii pl
dc.description.physical 137-145 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 145 pl
dc.abstract.pl Tekst, który powstał na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 2008-2010 w ramach projektu "Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy w największych miastach województwa łódzkiego - WZLOT", traktuje o działaniach podejmowanych przez władze samorządowe, instytucje i organizacje na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem w siedmiu największych miastach województwa łódzkiego. Mimo znacznej liczby realizowanych i zróżnicowanych form oddziaływań kierowanych do zbiorowości zamieszkujących zubożałe sąsiedztwa zaobserwowano zjawiska takie jak brak uczestnictwa część dzieci zamieszkujących "enklawy biedy" w proponowanych aktywnościach, międzygeneracyjnej transmisji ubóstwa dotykającej także najmłodsze jednostki oraz utrwalanie się biedy w pewnych fragmentach przestrzeni miejskiej... pl
dc.abstract.en This article is a result of sociological research conducted in the years 2008-2010 within the "WZLOT" project. It focuses on activities undertaken by local authorities, institutions as well as NGO's in seven main cities of Łódź voivodship towards children and teenagers in danger of marginalization. The results of research show that despite many initiatives aimed at impoverished neighbourhoods, some alarming problems - like intergenerational transmission of poverty, lack of children participation in the activities proposed or preservation of poverty at certain urban areas - may be observed. pl
dc.description.series Zeszyty Pracy Socjalnej, ISSN 1507-4285, eISSN 2449-6138; z. 16 pl
dc.title.container Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 108 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa