Jagiellonian University Repository

Haissaguerre syndrome : a new clinical entity in the spectrum of primary electrical diseases?

pcg.skipToMenu

Haissaguerre syndrome : a new clinical entity in the spectrum of primary electrical diseases?

Show full item record

dc.contributor.author Kukla, Piotr pl
dc.contributor.author Jastrzębski, Marek [SAP20010242] pl
dc.date.accessioned 2020-08-18T12:14:52Z
dc.date.available 2020-08-18T12:14:52Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244241
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Haissaguerre syndrome : a new clinical entity in the spectrum of primary electrical diseases? pl
dc.title.alternative Zespół Haissaguerre’a : nowa jednostka kliniczna wśród pierwotnie elektrycznych chorób serca? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 178-184 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 183-184 pl
dc.identifier.weblink https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/1463 pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-08-17 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa