Jagiellonian University Repository

Leczenie wybranych zakażeń ginekologicznych według najnowszych zaleceń CDC a probiotyki

pcg.skipToMenu

Leczenie wybranych zakażeń ginekologicznych według najnowszych zaleceń CDC a probiotyki

Show full item record

dc.contributor.author Kochan, Piotr [SAP20002273] pl
dc.date.accessioned 2016-04-21T07:59:55Z
dc.date.available 2016-04-21T07:59:55Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1644-4957 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24422
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Leczenie wybranych zakażeń ginekologicznych według najnowszych zaleceń CDC a probiotyki pl
dc.title.alternative Treatment of selected gynecological infections according to the latest CDC recommendations vs probiotics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-70 pl
dc.abstract.pl W 2006 roku na łamach MMWR – „Morbidity and Mortality Weekly Report” wydawanego przez CDC w Atlancie ukazały się długo oczekiwane zalecenia, dotyczące leczenia chorób przenoszonych drogą płciową pt.: „Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006”, uaktualniające dotychczasowe zalecenia z 2002 roku. W niniejszej pracy przedstawiono obecną sytuację oraz nawiązano do nowości zawartych w dziale pt. „Choroby cechujące się wydzieliną z pochwy” przez omówienie dwu bardzo ważnych jednostek chorobowych: waginozy bakteryjnej oraz kandydozy pochwy i sromu. Zaprezentowano również ostatnie doniesienia, odnoszące się do stosowania probiotyków w chorobach ginekologicznych. Na koniec krótko scharakteryzowano nowo powstałe towarzystwo naukowe, a mianowicie Polskie Towarzystwo Probiotyczne i Prebiotyczne (PTPP). pl
dc.abstract.en In the end of summer 2006 we welcomed the publication of Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006 in MMWR – Morbidity and Mortality Weekly Report published by the CDC updating the 2002 guidelines. The author will present the current situation and will discuss the updates in the section of the guidelines entitled “Diseases Characterized by Vaginal Discharge”, referring especially to two very important disease entities: bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis. A short review of the latest literature will be presented referring to studies done on probiotics used in gynecological conditions. At the end there will be a description of the newly founded scientific society, namely the Polish Society for Probiotics and Prebiotics. pl
dc.subject.pl choroby przenoszone drogą płciową pl
dc.subject.pl waginoza bakteryjna pl
dc.subject.pl kandydoza pochwy i sromu pl
dc.subject.pl Polskie Towarzystwo Probiotyczne i Prebiotyczne pl
dc.subject.en sexually transmitted diseases pl
dc.subject.en bacterial vaginosis pl
dc.subject.en vulvovaginal candidiasis pl
dc.subject.en Polish Society for Probiotics and Prebiotics pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 pl
dc.title.journal Zakażenia pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Kochan, Piotr: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bakteriologii,Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)