Jagiellonian University Repository

Częstoskurcz wywołany zjawiskiem double fire, czyli podwójnym przewodzeniem przez węzeł przedsionkowo-komorowy - arytmia rzadka czy rzadko rozpoznawana? Obrazy elektrokardiograficzne trzech chorych

pcg.skipToMenu

Częstoskurcz wywołany zjawiskiem double fire, czyli podwójnym przewodzeniem przez węzeł przedsionkowo-komorowy - arytmia rzadka czy rzadko rozpoznawana? Obrazy elektrokardiograficzne trzech chorych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa