Jagiellonian University Repository

Polska w świecie "krążących umysłów" : ilościowa analiza struktury zatrudnienia zagranicznych uczonych

pcg.skipToMenu

Polska w świecie "krążących umysłów" : ilościowa analiza struktury zatrudnienia zagranicznych uczonych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0